Fräscha upp dokument

Fräscha upp dokument

Att uppdaterar dokument, policys, processer etcetera tar mycket tid men när det väl är gjort kan de oftast användas under lång tid. Vi ser över och uppdaterar språk, grammatik och layout så att ert företag främställs på bästa sätt.

Kontakta Tendify för offert