Skriva anbud 2023

Att skriva anbud

Att skriva anbud kan kännas väldigt svårt. För att hjälpa dig så har vi på Tendify tagit fram en checklista som du kan ta hjälp av innan du ska lämna anbud. Det finns också mycket information att ta del av på upphandlingsmyndighetens hemsida.

Att skriva anbud börjar med tre steg:

 1. Först måste du läsa igenom hela förfrågningsunderlaget noga. Ha gärna en penna till hands och notera viktiga saker. Fundera samtidigt på om du kan leverera det som efterfrågas, även om hi har tjänsten så behöver ni uppfylla samtliga skall-krav och ha referenserna. Ibland går det att lämna helt eller ett delat anbud vilket innebär att ni kan gå ihop med ett annat företag för att få ihop ett komplett anbud. Detta är extra viktigt att tänka på om en upphandling sker för flera kommuner gemensamt.
 2. Så fort ni identifierar oklarheter i förfrågningsunderlaget bör ni kontakta och ställ frågor till upphandlaren. Tänk på att även om du och företaget är anonymt så blir din fråga och svaret offentligt då upphandlaren kommer presentera det för alla som hämtat ut förfrågningsunderlaget och uppgifterna ingår också som del i upphandlingen därefter.
 3. Anbudet i sin helhet (inklusive eventuella bilagor) ska oftast lämnas elektroniskt via en av de anbudsportalerna som finns.

Vad som är bra med elektroniska anbud är:

 • Ni kan arbeta med ert anbud varifrån ni vill då allt är digitalt.
 • Alla uppgifter sparas och man kan starta och sluta obegränsat antal gånger fram till det att anbudet senast ska lämnas in (sista anbudsdag).
 • Det är tydligt vilka frågor som ska besvaras och vilka som ni har besvarat.
 • Det är enkelt att ställa frågor och svaren presenteras smidigt till samtliga aktörer i portalen.
 • Anbudet kan skickas fram till sista anbudsdagens sista minut.
 • Du får en bekräftelse på att anbudet skickats.
 • System hjälper den upphandlande myndigheten att öppna och bedöma anbud. Det gör processen smidigare och du som anbudslämnare får snabbare besked.

 Om Tendify

Tendify.se – branschens i särklass vassaste stjärnor inom anbud och offentliga affärer under ett och samma tak. Vi erbjuder erfarna anbudskonsulter som kan hjälpa er vinna nya affärsmöjligheter.

Några av våra tjänster

 • Skriva anbud
 • Bevakning & Analys
 • Marknadsbearbetning
 • Utbildning & Workshops
 • Kvalitetssäkring
 • Fräscha upp dokument
 • Säljstrategi
 • Överprövning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *