april 2022

Vad är ett anbud

Vad är ett anbud? Tendify erbjuder tjänster för att skriva anbud inom offentlig upphandling och privata företag av alla storlekar och inom alla branscher. Vi hjälper dig att med anbudsprocessen och med allt vad du behöver veta för att framgångsrikt börja vinna avtal och få nya affärsmöjligheter. Vet du vad ett anbud är? Varför ska […]

Vad är ett anbud Läs mer »

Nya regler offentlig upphandling

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022 Källa från Upphandlingsmyndigheten.se Nya, förenklade, regler gäller för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området.  Varför har reglerna ändrats? Ett övergripande syfte med förändringarna är att göra regelverket enklare, både vad gäller utformning och innehåll. Regelverket ska bara innehålla de regler som

Nya regler offentlig upphandling Läs mer »

Offentlig upphandling i Europa

HUR MAN VINNER OFFENTLIG UPPHANDLING I EUROPATendify – vi gör det enkelt att vinna offentlig upphandling Offentlig upphandling avser den process genom vilken offentliga myndigheter, såsom statliga myndigheter eller lokala myndigheter, köper arbete , varor eller tjänster från företag. För att skapa lika villkor för företag i hela Europa, fastställer EU-lagar minimiregler för offentlig upphandling.

Offentlig upphandling i Europa Läs mer »

Börja sälja till offentlig sektor

Många små och medelstora företag är ofta inte intresserad delta i offentlig upphandling då regler, riktlinjer, process och förfrågningsunderlaget alltför ofta verkar för komplicerat med långa byråkratiska förfaranden och hård konkurrens. Därför kan det kännas osannolikt att vinna anbud och man avstår helt från den offentliga marknaden. Det finns också en uppfattning om att endast stora

Börja sälja till offentlig sektor Läs mer »